วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559

โครงการคัดแยกขยะ

5 สิงหาคม 2559 เวลา09.30น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.ประชุมชี้แจงราษฎรบ้านทุ่งก่อ ม.4 ต.ทุ่งก่อ เรื่องโครงการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทางหรือครัวเรือน ร่วมกับ ทต.บ้านเหล่า พร้อมเชิญชวนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น