วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559

การประชุมการพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามและเฝ้าระวังเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงภัย

26 กรกฎาคม 2559 เวลา13.30น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย.เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามและเฝ้าระวังเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงภัย ณ ห้องประชุม ทต.บ้านเหล่า มีส่วนราชการ อปท.,กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น