วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559

รณรงค์ให้ประชาชนไปออกเสียงประชามติ

3 สิงหาคม 2559 เวลา09.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยานนักเรียนและประชาชนเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนไปออกเสียงประชามติในเขต ต.ป่าซาง ณ รร.บ้านห้วยขี้เหล็ก มีอนุกรรมการออกเสียฯอำเภอ ส่วนราชการ อปท.กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. ชรบ. อป.พร.ฯร่วมกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น