วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559

เยี่ยมชมเกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกร

8 ส.ค. 2559 นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เข้าเยี่ยมชมเกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกรพืชเศรษฐกิจตัวใหม่สร้างรายได้ให้ชาวเวียงเชียงรุ้ง (บ้านโป่ง ต.ทุ่งก่อ) เป็นอย่างดี ณ ขณะนี้ กิโลกรัมละ 25 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น