วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559

ตรวจสอบการระบายน้ำของฝายแม่เผื่อ

16 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.ร่วมกับนายก ทต.บ้านเหล่า และผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่เผื่อ ตรวจสอบการระบายน้ำของฝายแม่เผื่อซึ่งเป็นจุดแคบหรือคอขวดน้ำระบายได้ช้าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำท่วมชุมชนในเทศบาลตําบลบ้านเหล่าโดยเฉพาะบ้านแม่เผื่อทั้งนี้ได้ข้อตกลงเบื้องต้นที่จะเพิ่มช่องระบายน้ำและไม่ส่งผลเสียหายต่อชาวนาผู้ใช้น้ำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น