วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การบริหารจัดการอาชีพของตนเองที่หอประชุมบ้านเหล่าเจริญราษฏร์

นายวุฒิกร คำมา ปลัดอาวุโส อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานเปิดการอบรมการบริหารจัดการอาชีพของตนเองแก่ผู้เข้ารับการอบรมที่หอประชุมบ้านเหล่าเจริญราษฏร โดยมี ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ สาขาเวียงเชียงรุ้ง เป็นเจ้าภาพ วิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ เสร็จจากการอบรมมอบเมล็ดพันธุ์พืชให้เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม
 

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ๒๕ ตาสับปะรดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย ศพส.อ.เวียงเชียงรุ้ง

 นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมรมฝึกอบรมทบทวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๒๕ ตาสับปะรดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย ศพส.อ.เวียงเชียงรุ้ง ดำเนินการฝึกอบรมทบทวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๒๕ ตาสับปะรดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและชวยเกลือทางราชการ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีนายอดิเรก ไลไธสงค์  นางเกศินี พันธ์ประยูร พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ตัวแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเวียงเชียงรุ้ง บรรยายให้ความรู้แนะนำการดำเนินการตาสับปะรดในหมู่บ้าน ให้กับผู้ร่วมอบรมอาสาสมัครแกนนำตาสับประรดจากทุกหมู่บ้านเเข้าร่วมประชุม


 

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การประชุม กรรมการสภาวัฒนธรรม

 นาธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานเปิดการประชุม กรรมการสภาวัฒนธรรมเพื่อคัดสรร รากวัฒนธรรม ของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อเช้าวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้นสองที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และในตอนบ่ายวันเดียวกันเป็นการเป็นการประชุมคณะกก.สภาวัฒนธรรมอำเภอ ,เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม , ทำแผนงบประมาณ 2558 เพื่อเตรียมของบอุดหนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การคัดเลือกคนดีศรีเวียงเชียงรุ้ง

         ประกาศอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เรื่องการคัดเลือกคนดีศรีเวียงเชียงรุ้ง
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครหรือเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกคนดีศรีเวียงเชียงรุ้ง ประจำปี ๒๕๕๗ ติดต่อที่ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง หรือสภาวัฒนธรรมเวียงเชียงรุ้ง ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

"เชียงรุ้ง เชียงรัก"กิจกรรมจดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557

สำนักทะเบียนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 โดย นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ให้เกียรติเป็นนายทะเบียนในการจดทะเบียนสมรสในครั้งนี้..เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการประจำทุกปีมีคู่สมรสมาจดทะเบียนกันจำนวนมากพอสมควร 

 


วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประชาคมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานบ้านดงชัย

 นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานบ้านดงชัย  ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ในโครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานแบบบูรณาการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรมีความต้องการที่จะสร้างศูนย์พันธุ์ข้าวชุมชน วันนี้ทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมสอบถามปัญหาอุปสรรค เพื่อกำหนดแผนพัฒนาอาชีพในระยะยาวต่อไป