วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การประชุม กรรมการสภาวัฒนธรรม

 นาธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานเปิดการประชุม กรรมการสภาวัฒนธรรมเพื่อคัดสรร รากวัฒนธรรม ของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อเช้าวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้นสองที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และในตอนบ่ายวันเดียวกันเป็นการเป็นการประชุมคณะกก.สภาวัฒนธรรมอำเภอ ,เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม , ทำแผนงบประมาณ 2558 เพื่อเตรียมของบอุดหนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น