วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การคัดเลือกคนดีศรีเวียงเชียงรุ้ง

         ประกาศอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เรื่องการคัดเลือกคนดีศรีเวียงเชียงรุ้ง
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครหรือเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกคนดีศรีเวียงเชียงรุ้ง ประจำปี ๒๕๕๗ ติดต่อที่ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง หรือสภาวัฒนธรรมเวียงเชียงรุ้ง ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น