วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

"เชียงรุ้ง เชียงรัก"กิจกรรมจดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557

สำนักทะเบียนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 โดย นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ให้เกียรติเป็นนายทะเบียนในการจดทะเบียนสมรสในครั้งนี้..เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการประจำทุกปีมีคู่สมรสมาจดทะเบียนกันจำนวนมากพอสมควร 

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น