วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประชาคมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานบ้านดงชัย

 นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานบ้านดงชัย  ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ในโครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานแบบบูรณาการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรมีความต้องการที่จะสร้างศูนย์พันธุ์ข้าวชุมชน วันนี้ทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมสอบถามปัญหาอุปสรรค เพื่อกำหนดแผนพัฒนาอาชีพในระยะยาวต่อไป
 
 

 เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 เกษตรอำเภอ
 ตัวแทนศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว
 ตัวแทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 สหกรณ์เวียงชัยสาขาเวียงเชียงรุ้ง
 
 นายกองค์การบริหารส่นตำบลทุ่งก่อ
 
 ตัวแทนปศุสัตว์จังหวัด
  
 
 ปศุสัตว์อำเภอ
 
 
ตัวแทนประมงจังหวัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น