วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557

ประชุมสมาชิกสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมอบนโยบายการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  เมื่อเช้าวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีนายอุดมศักดิ์ คันธาเศรษฐ ประธานวัฒนธรรมอำเภอกล่าวรายงาน และแจ้งวัตถุประสงค์การดำเนินงานประชาคมรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" กิจกรรมฮักฮีต ตามฮอยประวัติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น