วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557

ด้วยรักและผูกพันธ์

ขอแสดงความยินดีที่ท่านนายอำเภอพินิจ แก้วจิตคงทอง ได้ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่เป็นนายอำเภอที่อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน จะได้ไปรายงานตัวที่จังหวัดน่านวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อแสดงความรักและน้ำใจที่ท่านได้สร้างผลงานที่ดีงามไว้ที่เวียงเชียงรุ้ง ทุกภาคส่วนของอำเภอเวียงเชียงรุ้งพร้อมจัดงาน ด้วยรักและผูกพันธ์ ให้ท่านนายอำเภอพินิจ ในเย็นวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น