วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2558

พัฒนาพื้นที่รอบๆที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 นายบุญล้อม ดีเสริมยศ ปลัดอาวุโส รักษาการในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำทีมงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาบริเวณรอบๆที่ว่าการอำเภอเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้น่ารื่นรมย์ ต่อสายตาผู้มาติดต่อราชการและผ่านไปมา ในวันที่ ๖ เษายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันจักรีด้วย

วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

ตรวจคัดเลือกทหารฯ(เกณฑ์ทหารเป็นทหารเกณฑ์)

 เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ต้องการ ๔๓ คน มีสมัคร ๑๔ คน คัดเลือก ๒๙ คน