วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

วันนี้ 27 ส.ค.58   นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยดีหมีพร้อมระบบส่งน้ำ  ณ บ้านประชาร่วมใจ หมู่ที่ 10 ต.ป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  งบประมากว่า 30 ล้าน  โครงการชลประทานเชียงรายเพื่อให้ราษฎรใช้ประโยชน์และบำรุงรักษาร่วมกัน คาดว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะสามารถแก้ปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรไม่พอใช้ในตำบลป่าซางและทุ่งก่อได้เป็นอย่างดี และจะเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชนอีกแห่งหนึ่งที่สวยงามโดยมีผู้ใหญ่บ้าน ม. 10 ต.ป่าซางและนายช่างควบคุมการก่อสร้างให้ข้อมูลและพาเยี่ยมชมการดำเนินงานบริเวณที่ก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในอีกไม่นานนี้  หลังจากนั้นได้ไปสำรวจแหล่งน้ำบริเวณน้ำตกตาดสายรุ้ง ตำบลป่าซาง เพื่อหาช่องทางนำน้ำไปใชัประโยชน์ทางการเกษตรต่อไป


วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประธานประชุม กชภ.อ. ครั้งที่ 2/58

วันนี้ 27 ส.ค. 58  เวลา 14.00 น     นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประธานประชุม กชภ.อ. ครั้งที่ 2/58  เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดที่ประสบภัย(ฝนทิ้งช่วง)  รวม172  ราย พื้นที่เสียหายจำนวน 1,778.25 ไร่จำนวนเงินกว่า 2 ล้านบาท  และได้หารือการให้ความช่วยเหลือหนี้สินเกษตรกรฯ ที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ส.ค.นี้  สรุปที่ต้องช่วยเหลือเร่งด่วน มี 84  ราย คัดกรองแล้วเหลือ 66  ราย เชิญมาเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยเจรจาโดย ธกส. และ คกก.อ.  วันนัดมาจริง 23  ราย เข้าร่วมไกล่เกลี่ยทั้งสองฝ่ายสำเร็จ 10 ราย มาฝ่ายเดียว(ลูกหนี้)  13 ราย จาก 13 รายบอกว่าชำระเงินให้เจ้าหนี้แล้ว 7 ราย คงเหลืออีก 6 รายที่จะนัดรอบสองพร้อมกลุ่มที่ไม่เร่งด่วน  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ ชั้น 2นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปกครอง นายกฯ อบต.ดงมหาวัน ชุด ชป.ควบคุมพื้นที่พิเศษ. ผอ.กองช่าง ส.อบต.ฯ ผญบ. ม.5 ต.ดงมหาวันได้ร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรฯ

วันนี้ 26 ส.ค.58 เวลา 18.00 น        นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปกครอง นายกฯ อบต.ดงมหาวัน ชุด ชป.ควบคุมพื้นที่พิเศษ. ผอ.กองช่าง  ส.อบต.ฯ ผญบ. ม.5 ต.ดงมหาวันได้ร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรฯ ที่ขอรับงบประมาณโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนเร่งด่วน  กระทรวงมหาดไทย ณ. หอประชุมหมู่บ้านสันไทรงาม เพื่อทำความเข้าใจขั้นตอน ระเบียบการที่เกี่ยวข้องตามมติ ครม. พร้อมเตรียมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ทันดำเนินการต่อไป. และคณะกรรมการหมู่บ้านได้จัดขันโตกเลี้ยงอาหารเย็น. เป็นที่สนุกสนานวันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ภาระกิจนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

วันที่  25 ส.ค. 58  เวลา 09.00 น.นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานเปิดการอบรมแลกเปลี่ยนรู้ชาวเวียงเชียงรุ้งร่วมใจ ลด ละ เลิกเหล้า ที่ดำเนินการอบรมโดยสาธารณสุขอำเภอ มีผู้นำทั้งสามตำบลเข้าร่วมประชุม
 เวลา 13.00 น    นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประธานเปิดการอบรม "การปฎิบัติงาน   ตามหลักธรรมาภิบาล" และบรรยายให้แก่สมาชิกสภา/ผู้บริหารฯและพนักงานของ อบต.ดงมหาวัน ณ วัดร่องหวาย ม.๒
หลังจากนั้นได้ลงพื้นทึ่ไปเยี่ยมผู้ติดเชื้อที่บ้านป่าตึง ม.6 ต.ดงมหาวัน เพื่อให้ความช่วยเหลือกรณีบ้านถูกฟ้าผ่า เครื่องใช้ไฟฟ้าและตัวบ้านเสียหายฯ
เวลา 15.30 น เดินทางไปประชุมร่วมกับกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ณ  อบต.ป่าซาง เพื่อชี้แจงขั้นตอน แนวทางการฎิบัติ. ตามระเบียบฯ พร้อมทั้งเก็บข้อมูลและเตรียมเอกสารหลักฐาน แบบแปลนแผนผังฯในการขออนุมัติโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน เร่งด่วน ตามมติ  ครม. เมื่อ 4  ส.ค.58 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป เสร็จสิ้นการประชุม เวลา 17.00 น
ป็นประธานเปิดการอบรมแลกเปลี่ยนรู้ชาวเวียงเชียงรุ้งร่วมใจ ลด ละ เลิกเหล้า นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประธานเปิดการอบรม "การปฎิบัติงาน   ตามหลักธรรมาภิบาล" และบรรยายให้แก่สมาชิกสภา/ผู้บริหารฯและพนักงานของ อบต.ดงมหาวัน ณ วัดร่องหวาย ม.๒


เยี่ยมผู้ติดเชื้อที่บ้านป่าตึง ม.6 ต.ดงมหาวัน


ประชุมร่วมกับกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ณ  อบต.ป่าซาง 

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น.นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง   นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหารตำรวจ ประชาชนเวียงเชียงรุ้งทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันมาทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๘๔ รูป เดินรับบินฑบาตร ตามถนนหน้าที่ว่าการอำเภอ เสร็จแล้วร่วมทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตฯพระบรมราชินีนาถ มีท่านพระครูวิสิฐวรนารถท่านเจ้าคณะอำเภอ และพระสงฆ์ ๙ รูป สวดพระชัยมงคลคาถา
เสร็จจากพิธีถวายพระพรมีกิจกรรมของแม่บ้านสภาสตรีอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบรางวัลแม่ดีเด่น
และในเวลาค่ำจะมีการวางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพรพร้อมกับพสกนิกรทั่วประเทศอีกครั้ง