วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ต้อนรับฯคณะกรรมการติดตามประเมินเฟส 2 หมู่บ้านแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง

เมื่อบ่ายวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน และทีมงาน การปฎิบัติงานให้การต้อนรับฯคณะกรรมการติดตามประเมินเฟส 2 หมู่บ้านแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของนายบุญชวน มะลัยโย บ้านปงบน หมู่ที่ 10 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น