วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประธานประชุม กชภ.อ. ครั้งที่ 2/58

วันนี้ 27 ส.ค. 58  เวลา 14.00 น     นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประธานประชุม กชภ.อ. ครั้งที่ 2/58  เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดที่ประสบภัย(ฝนทิ้งช่วง)  รวม172  ราย พื้นที่เสียหายจำนวน 1,778.25 ไร่จำนวนเงินกว่า 2 ล้านบาท  และได้หารือการให้ความช่วยเหลือหนี้สินเกษตรกรฯ ที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ส.ค.นี้  สรุปที่ต้องช่วยเหลือเร่งด่วน มี 84  ราย คัดกรองแล้วเหลือ 66  ราย เชิญมาเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยเจรจาโดย ธกส. และ คกก.อ.  วันนัดมาจริง 23  ราย เข้าร่วมไกล่เกลี่ยทั้งสองฝ่ายสำเร็จ 10 ราย มาฝ่ายเดียว(ลูกหนี้)  13 ราย จาก 13 รายบอกว่าชำระเงินให้เจ้าหนี้แล้ว 7 ราย คงเหลืออีก 6 รายที่จะนัดรอบสองพร้อมกลุ่มที่ไม่เร่งด่วน  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ ชั้น 2ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น