วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประธานประชุมการกำหนดพื้นที่ปลูกป่าต้นน้ำในพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ตามคำสั่งแม่ทัพภาค3

 วันนี้ 7 สิงหาคม 2558. นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประธานประชุมการกำหนดพื้นที่ปลูกป่าต้นน้ำในพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ตามคำสั่งแม่ทัพภาค3 โดยกำหนดให้นายอำเภอเป็นประธานประชุมร่วมกับกองกำลังทหารที่รับผิดชอบอำเภอฯ  พ.ท.รัชตะ ท้าวคำลือ ผบ. ร.17พัน3 /เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ท้องถิ่น ท้องที่ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ณ ห้องประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ชั้น2. ในที่ประชุมกำหนดปลูกป่าต้นน้ำบ้านคาดควัน  บ้านป่าสา ต.ป่าซางและบ้านป่าห้า บ้านน้ำตกพัฒนา ต.ทุ่งก่อ รวม 37ไร่  ส่วนต้นไม้ให้ป่าไม้รับผิดชอบกล้าพันธุ์ไม้ค่า ไม้สัก. ไม้ประดู่จากสำนักจัดการป่าไม้ที่ 2เชียงรายต่อไป  กำหนดวันปลูกเดือนกันยายน- ตุลาคม 2558ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น