วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ภาระกิจนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

วันที่  25 ส.ค. 58  เวลา 09.00 น.นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานเปิดการอบรมแลกเปลี่ยนรู้ชาวเวียงเชียงรุ้งร่วมใจ ลด ละ เลิกเหล้า ที่ดำเนินการอบรมโดยสาธารณสุขอำเภอ มีผู้นำทั้งสามตำบลเข้าร่วมประชุม
 เวลา 13.00 น    นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประธานเปิดการอบรม "การปฎิบัติงาน   ตามหลักธรรมาภิบาล" และบรรยายให้แก่สมาชิกสภา/ผู้บริหารฯและพนักงานของ อบต.ดงมหาวัน ณ วัดร่องหวาย ม.๒
หลังจากนั้นได้ลงพื้นทึ่ไปเยี่ยมผู้ติดเชื้อที่บ้านป่าตึง ม.6 ต.ดงมหาวัน เพื่อให้ความช่วยเหลือกรณีบ้านถูกฟ้าผ่า เครื่องใช้ไฟฟ้าและตัวบ้านเสียหายฯ
เวลา 15.30 น เดินทางไปประชุมร่วมกับกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ณ  อบต.ป่าซาง เพื่อชี้แจงขั้นตอน แนวทางการฎิบัติ. ตามระเบียบฯ พร้อมทั้งเก็บข้อมูลและเตรียมเอกสารหลักฐาน แบบแปลนแผนผังฯในการขออนุมัติโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน เร่งด่วน ตามมติ  ครม. เมื่อ 4  ส.ค.58 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป เสร็จสิ้นการประชุม เวลา 17.00 น
ป็นประธานเปิดการอบรมแลกเปลี่ยนรู้ชาวเวียงเชียงรุ้งร่วมใจ ลด ละ เลิกเหล้า นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประธานเปิดการอบรม "การปฎิบัติงาน   ตามหลักธรรมาภิบาล" และบรรยายให้แก่สมาชิกสภา/ผู้บริหารฯและพนักงานของ อบต.ดงมหาวัน ณ วัดร่องหวาย ม.๒


เยี่ยมผู้ติดเชื้อที่บ้านป่าตึง ม.6 ต.ดงมหาวัน


ประชุมร่วมกับกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ณ  อบต.ป่าซาง 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น