วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปกครอง นายกฯ อบต.ดงมหาวัน ชุด ชป.ควบคุมพื้นที่พิเศษ. ผอ.กองช่าง ส.อบต.ฯ ผญบ. ม.5 ต.ดงมหาวันได้ร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรฯ

วันนี้ 26 ส.ค.58 เวลา 18.00 น        นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปกครอง นายกฯ อบต.ดงมหาวัน ชุด ชป.ควบคุมพื้นที่พิเศษ. ผอ.กองช่าง  ส.อบต.ฯ ผญบ. ม.5 ต.ดงมหาวันได้ร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรฯ ที่ขอรับงบประมาณโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนเร่งด่วน  กระทรวงมหาดไทย ณ. หอประชุมหมู่บ้านสันไทรงาม เพื่อทำความเข้าใจขั้นตอน ระเบียบการที่เกี่ยวข้องตามมติ ครม. พร้อมเตรียมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ทันดำเนินการต่อไป. และคณะกรรมการหมู่บ้านได้จัดขันโตกเลี้ยงอาหารเย็น. เป็นที่สนุกสนานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น