วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558

นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ลงพื้นทึ่ตรวจข้อมูลกลุ่มต่างๆที่ขอรับงบประมาณ


 วันที่ 5สิงหาคม2558 เวลา 09.30น นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ลงพื้นทึ่ตรวจข้อมูลกลุ่มต่างๆที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนตามมาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและรายได้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง กระทรวงมหาดไทย ตำบลดงมหาวันม.1,5,11 และติดตามการช่วยเหลือหนี้สินเกษตรกร รวม2รายและกรณีนายทุนออกโฉนดทับที่ทำกินของราษฎร2ราย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น