วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ร่วมพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง

 วันที่ 21 ตุลาคม 2557 นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย นำพี่น้องประชาชน ข้าราชการในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม ครบรอบปีที่ 114 ณ ลานหน้าอาคารอเนกประสงค์ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประชุมคณะทำงานจัดงานสุขสราญงานยี่เป็งอำเภอเวียงเเชียงรุ้ง

นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน จัดงานสุขสราญงานยี่เป็งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประจำปี ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม กำหนดให้มีกิจกรรมประกวดนางนพมาศ  ประกวดโคมลอย โคมประทีป ขบวนแห่กระทงใหญ่ การแสดงนิทรรศการ โอทอป ผลผลิตการเกษตร ทั้งนี้โดยมีเทศบาลตำบลบ้านเหล่าเป็นเจ้าภาพหลักด้านงบประมาณ สองแสนบาท บูรณาการกับแต่ละท้องถิ่นให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่สมกับเป็นงานของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งต้อนรับคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านกองทุนแม่แห่งแผ่นดิน

 นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนบ้านดงชัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านกองทุนแม่แห่งแผ่นดิน นำโดยท่านพัฒนาการจังหวัดนายก่อพงค์ โกมลรัตน์ ที่ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านดงชัย เมื่อบ่ายของวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗  กองทุนแม่แห่งแผ่นดินเป็นกองทุนที่ได้รับพระราชทานมาเพื่อเพื่อสนับสนุนการป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน
วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ทำบุญออกพรรษาวัดป่าบ้านเหล่า

 
 นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทำบุญวันออกพรรษากับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ตามโครงการทำบุญทุกวันพระช่วงเข้าพรรษา ที่วัดป่าบ้านเหล่า (วัดหลวงปูขาน ฐานวโร) ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง


มอบรางวัลผู้สนับสนุนหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสัญจรของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีการมอบเกียรติบัตรให้บุคคลที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง จนได้รับรางวัลชมเชยในระดับจังหวัดก่อนการประชุมด้วย
บรรยากาศการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน