วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ร่วมพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง

 วันที่ 21 ตุลาคม 2557 นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย นำพี่น้องประชาชน ข้าราชการในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม ครบรอบปีที่ 114 ณ ลานหน้าอาคารอเนกประสงค์ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น