วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ทำบุญวันพระที่สำนักสงฆ์บ้านเหล่าเจริญราษฎร์


 นายวุฒิกร คำมา ปลํดอาวุโส เป็นตัวแทนนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นทำบุญวันพระตามโครงการรณรงค์ทำบุญวันพระตลอดพรรษาปี ๒๕๕๗ ที่ สำนักสงฆ์บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าของวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
 กล่าวความในใจ พบปะทักทายเล่าความเป็นมาของการทำบุญทุกวันพระ เชิญชวนมางดเหล้าตลอดพรรษา
 หัวหน้าส่วนราชการ, ส.จ., นายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านเหล่า ประธานวัฒนธรรมอำเภอ และผู้นำชุมชน ประชาชนบ้านเหล่าเจริญราษฎร์ มากันพร้อมหน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น