วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประชุมคณะทำงานจัดงานสุขสราญงานยี่เป็งอำเภอเวียงเเชียงรุ้ง

นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน จัดงานสุขสราญงานยี่เป็งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประจำปี ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม กำหนดให้มีกิจกรรมประกวดนางนพมาศ  ประกวดโคมลอย โคมประทีป ขบวนแห่กระทงใหญ่ การแสดงนิทรรศการ โอทอป ผลผลิตการเกษตร ทั้งนี้โดยมีเทศบาลตำบลบ้านเหล่าเป็นเจ้าภาพหลักด้านงบประมาณ สองแสนบาท บูรณาการกับแต่ละท้องถิ่นให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่สมกับเป็นงานของอำเภอเวียงเชียงรุ้งไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น