วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง


มอบรางวัลผู้สนับสนุนหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสัญจรของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีการมอบเกียรติบัตรให้บุคคลที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง จนได้รับรางวัลชมเชยในระดับจังหวัดก่อนการประชุมด้วย
บรรยากาศการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น