วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา

 นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ที่จัดโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๕ ร่วมกับพสกนิกรชาวเวียงเชียงรุ้ง เมื่อเช้าวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หน่วยพัฒนาชีวิต บ้านน้ำตกพัฒนา ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีกิจกรรมปล่อยปลา  ๘๗๐๐๐ ตัว  ปลูกหญ้าแฝก ๘๗๐๐ ต้น  ทำฝายชะลอน้ำ ๒ แห่ง

กลุ่มครูและนักเรียนโรงเรียนตำบลป่าซาง มาอบรมเข้าค่ายลูกเสือและร่วมกิจกรรมปล่อยปลาปลูกหญ้าแฝก ทำฝายชะลอน้ำด้วย

น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา  เดินทางมาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร้องเพลงสะดุสดีมหาราชาด้วย

กลุ่มผู้เลี้ยงหม่อนไหมตำบลดงมหาวันก็มาร่วมปลูกหญ้าแฝกด้วยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น