วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๗ พรรษา

 ในภาคเช้าของวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายธนิต สุภาแสน และนายกกิ่งกาชาด นางวรางตณางค์ สุภาแสน นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนทุกหมูเหล่า ทำบุญใส่บาตรถวายเป็นพระราชกุศล และช่วง ๐๘.๐๐น.เป็นพิธีถวายพระพรชัยมงคล ตามกำหนดการที่เตรียมไว้  และในตอนเย็นก็เช่นกันมีประชาชนมาร่วมจุดเทียนชัยมากมายเต็มหอประชุม ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ตามภาพ

 
 พิธีกรคู่ขวัญ คู่ใหม่สายเลือดใหม่
 บรรยากาการทำบุญใส่บาตร

 ประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันมาแน่นสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายกกิ่งกาชาด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่

บรรยากาศการทำบุญใส่บาตร
ก่อนเข้าพิธีการ น้องๆจากโรงเรียนอนุบาลมาสร้างบรรยากาศวันพ่อ และกราบมอบดอกไม้ ตัวแทนพ่อ
พิธีสงฆ์

นายอำเภอกล่าวถวายพระพรชัยมงคล
 พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา ระหว่างการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  มีการยิงสลุด ไปพร้อมกัน
 
 
 ท่านพระครูวิสิฏวรนาถ กล่าวเทศนาก่อนการให้พร ว่าให้รู้รักสามัคคี มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ต่างความคิด แต่อย่าแตกแยก ปฏิบัติตามหลักธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้า  และพระบรมราโชวาทของในหลวง


 การกล่าวปฏิญานตนเป็นข้าราชการที่ดี

ในภาคค่ำนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมข้าราชการทุกฝ่ายและประชาชนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า 
เวียงเชียงรุ้งมีการวางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น