วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ๒๕ ตาสับปะรดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย ศพส.อ.เวียงเชียงรุ้ง

 นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมรมฝึกอบรมทบทวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๒๕ ตาสับปะรดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย ศพส.อ.เวียงเชียงรุ้ง ดำเนินการฝึกอบรมทบทวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๒๕ ตาสับปะรดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและชวยเกลือทางราชการ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีนายอดิเรก ไลไธสงค์  นางเกศินี พันธ์ประยูร พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ตัวแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเวียงเชียงรุ้ง บรรยายให้ความรู้แนะนำการดำเนินการตาสับปะรดในหมู่บ้าน ให้กับผู้ร่วมอบรมอาสาสมัครแกนนำตาสับประรดจากทุกหมู่บ้านเเข้าร่วมประชุม


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น