วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

"หมู่บ้านรักษาศีล ๕"


วันที่ 27 ม.ค.2559 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ วัดดงชัย ต.ทุ่งก่อ โดยมีพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ กำนัน ผญบ. พุทธศาสนิกชน และ จนท. จาก สนง. พระพุทธงศาสนา สนง. วัฒนธรรม จ. เชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น