วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร

 อำเภอเวียงเชียงรุ้งดำเนินการเลือกตั้งตัวแทนเกษตรกร เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น