วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

อบรม ชรบ.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

นายบุญล้อม ดีเสริมยศ รักษาการนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานเิปดการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงในพื้นที่ปกติอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อเช้าวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยมีนายอัครเดช ไชยคำมา ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมมากว่า ๔๐๐ นาย จากทุกๆหมู่บ้านในพื้นที่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น