วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

อำเภอยิ้มที่บ้านน้ำตกพัฒนา ตำบลทุ่งก่อ

นายพินิจ แก้วจิตรคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำทีมส่วนราชการในพื้นที่ออกเยี่ยมประชาชนในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ที่บ้านน้ำตกพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีบรการหลากหลายจากส่วนราชการ และออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส มอบถุงยังชีพ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น