วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ให้ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.45น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงรายพบปะทักทายกับประชาชนที่มารับบริการที่ห้องทะเบียนอำเภอพร้อมแนะนำให้ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559ให้มากที่สุดและถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนในการมีส่วนร่วมพัฒนาและปฏิรูปประเทศของเรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น