วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ออกหน่วยบริการ อ.ยิ้มเคลื่อนที่

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย พร้อมด้วยส่วนราชการ, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น.,หน่วย นพค.35,วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งฯ ร่วมออกหน่วยบริการ อ.ยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านปงเคียน ม.8 ต.ดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 
15 กรกฎาคม 2559 เวลา09.45น. พร้อมนี้ได้สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง และเชิญชวนประชาชนไปออกเสียงประชามติในวันที่ 7 ส.ค.59

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น