วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รมช.สาธารณสุข (นายสรวงศ์ เทียนทอง) ไปตรวจสถานการณ์แพร่ระบาดของไข้เลือดออกและมอบสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ เวียงเชียงรุ้ง จ เชียงราย

 นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข  ไปตรวจสถานการณ์แพร่ระบาดของไข้เลือดออก และมอบสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอ พญาเม็งราย และ อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จ เชียงราย เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

ผู้นำ และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม รอต้อนรับ ที่ศาลาวัดบ้านป่าตึง ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ประชาชนที่รอรับท่าน รมช.สาธารณสุข
ท่านรัฐมนตรีช่วยฯ พบประชาชนและกล่าวทักทาย
 ดูสภาพความเสียหายของพนังกั้นน้ำกก
 พักรับประทานอาหารเที่ยง ที่บ้านพักนายอำเภอวิสิษฏ์ พวงเพชร บ้านน้ำตกพัฒนา ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 ทักทายหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนเวียงเชียงรุ้ง ที่มารอต้อนรับ 

 นายวุฒิกร คำมา ปลัดอำเภอ รักษาการณ์นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง รายงานความเสียหายจากน้ำท่วม 
 ลงพื้นที่ดูสภาพความเสียหายจากน้ำท่วม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น