วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเครื่องบริโภค อุปโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

นายกองเอก วิลาส รุจิวัฒพงค์ ประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าววัตถุประสงค์การแจก ชี้แจงวิธีรับของพระราชทาน และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย จำนวน ๕๐๐ ราย เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 
นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง รายงานความเสียหาย ในพื้นที่อำเภอเวียงเขียงรุ้ง
 ประธานรับฟังคำกล่าวรายงาน
ของอุปโภคบริโภคและประชนที่มารอรับถุงยังชีพพระราชทาน
มอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุ ๒๐ ท่าน


มอบถุงยังชีพให้ประชาชนเพื่อนำไปรับของตามขั้นตอนวิธีการของมูลนิธิ
ท่านประธาน บันทึกภาพกับทีมงาน อส.และหลายส่วนที่ร่วมแรงรวมใจกันดำเนินกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น