วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงเชียงรุ้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘

 นายอรุณศักดิ์ คัณธาเศรษฐ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเล็กที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น