วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ทำบุญวันพระครั้งที่สาม วัดศรีศักดิ์พัฒนา

 นายวุฒิกร คำมา ปลัดอาวุโส รักษาการแทนท่านนายอำเภอ(นายพินิจ แก้วจิตคงทองที่ไปอบรม นักบริการชั้นสูงกรมการปกครอง) เป็นประธานนำส่วนราชการต่างในอำเภอร่วมการทำบุญวันพระช่วงเข้าพรรษา ที่วัดศรีศักดิ์พัฒนา บ้านดงป่าสัก ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  บรรยากาศในศาลาช่วงการทำบุญ 
 ประธานจุดธูปเทียน
 ปลัดอาวุโส และนายก อบต.ทุ่งก่อ ถวายสังฆทาน
 ประธานกล่าวความในใจและฝากความห่วงใยเรื่อง โรคไข้เลือดออก ยาเสพติด การบริจาคเงินถมที่สร้างสนามกีฬาอำเภอ


 นายบุญหลวย สุขเกษม นายก อบต.ทุ่งก่อ กล่าวทักทายพบปะกับพี่น้องประชาชนที่มาทำบุญ แจ้งการมอบถังขยะให้ชุมชน การหมดวาระการดำรงตำแหน่งนายกที่กำลังจะมาถึง
 นายอุดมศักดิ์ คัณธาเศรษฐ์ ประธานวัฒนธรรมอำเภอ ชี้แจงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดีๆของเวียงเชียงรุ้ง
 ผู้ใหญ่บ้านกล่าวขอบคุณ ส่วนราชการที่มาร่วมทำบุญด้วยกันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น