วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย

 นายวุฒิกร คำมา ปลัดอาวุโส รักษาการณ์นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำทุกภาคส่วน ข้าราชการ ทหาร ประชาชน ในพื้นที่เวียงเชียงรุ้งพร้อมใจกัน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณตนไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  มีท่านพระครูวิสิฎวรนาถ กล่าวสัมโมนียคาถา และพรมน้ำพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์จากวัดพระแก้วไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น