วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การออกติดตาม เยี่ยมครัวเรือนยากจนของคณะกรรมการฯอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามแก้ไขครอบครัวเรือนยากจน ที่ให้ทีมประจำตำบลออกเยี่ยม ๑๐ รัวเรือนเป้าหมายของแต่ละตำบล และในเขตเทศบาลด้วย ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ จึงมีภาพรวมที่แต่ละทีมมานำเสนอ ภาพอาจจะดูรกๆ เพราะความยากจนทำให้หาภาพที่สวยดูดีไม่เจอนัก เลยนำมากองรวมๆกัน อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหา สอบถามความช่วยเหลือก็ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายจะมีการประชุมเพื่อให้ความรู้ แนะนำการช่วยเหลืออาชีพต่อไปตามที่ครัวเรือนต้องการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น