วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

นายวุฒิกร คำมา หัวหน้างานปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖ แทนท่านนายอำเภอพินิจ แก้วจิตรคงทอง ที่ติดราชการอบรมนักบริการชั้นสูง  เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น