วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กิ่งกาชาดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง สำนักงานสาธรณสุขอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกันดำเนินการรับบริจากโลหิต จากประชาชนพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ตั้งแต่ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. มีประชาชน นักเรียน นักศึกษา มาแสดงตัวเข้าร่วมบริจาคจำนวน กว่า ๑๓๐ ราย และที่มีความสมบูรณ์พร้อมสามารถบริจาคได้ ๑๐๔ ราย นับว่าได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ราย
 น้องๆนักเรียน จากโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม มาแสดงตัวกันกลุ่มใหญ่ที่เดียว เช่นเดียวกับทหารจาก นพค.๓๕  สนภ.๓ นทพ ที่มีป้ายการบริจาคเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เทอดไท้มหาราชินี
นพค.๓๕
 น้องจากโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ลุ้นให้กำลังใจเพื่อนที่บริจากโลหิต

 คูณศรีวรรณ นุกาศ กรรมการ กิ่งกาชาดเวียงเชียงรุ้ง ร่วมช่วยด้วยกัน

 บรรยากาศในการบริจาค
 ท่านสาธารณสุขอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายพนม  อนันต์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน การรับบริจาค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น