วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วันนี้ (17 พ.ค. 56) นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง / ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานพิธีปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "คืนคนดีสู่สังคม" (วันที่ 9 - 17 พ.ค.2556) ณ ศูนย์ฝึกเยาวชน นพค.35

วันนี้ (17 พ.ค. 56) นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง / ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานพิธีปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "คืนคนดีสู่สังคม" (วันที่ 9 - 17 พ.ค.2556) ณ ศูนย์ฝึกเยาวชน นพค.35ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น