วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น