วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

"คืนคนดีสู่สังคม"

 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง / ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "คืนคนดีสู่สังคม" ระหว่างวันที่ 9 - 17 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ฝึกเยาวชน นพค.35 เมื่อบ่าย วันที่ 9 พฤษภาคม 2556

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น