วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖

นายพินิจ แก้วจิตรคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
มีหัวหน้าส่วนราชการเข้าประชุมอย่างพร้อมเพียง มีวาระที่สำคัญได้แก่การรับรองการทำแผนยุทธศาตร์ของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  และข้อราชการต่างๆของแต่ละหน่วยงานเพื่อทราบและดำเนินการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น