วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ขับเคลื่อน วัฒนธรรมไทยสายชุมชนตำบลทุ่งก่อ

 นายพินิจ แก้วจิตรคงทอง เป็นประธานเปิดงานโครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ของตำบลทุ่งก่อ เมื่อบ่ายวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ จัดโดยคณะกรรมการวัฒนธรรมของตำบลทุ่งก่อ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น