วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ตรวจพื้นที่การบุกรุกป่าต้นน้ำ
 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 น.นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งพร้อมด้วยปลัดอำเภอและคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเนินไทรพัฒนา หมู่ที่ 13 ต.ป่าซาง ได้ร่วมกันออกตรวจพื้นที่ป่าต้นน้ำของหมู่บ้านที่ถูกบุกรุกแพ้วถาง โดยได้ประสานให้หน่วยป้องกันและรักษาป่า ชร.24 เข้าตรวจสอบรายละเอียดการถือครองที่ดินต่อไป

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งพร้อมด้วยปลัดอำเภอและคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเนินไทรพัฒนา หมู่ที่ 13 ต.ป่าซาง ได้ร่วมกันออกตรวจพื้นที่ป่าต้นน้ำของหมู่บ้านที่ถูกบุกรุกแพ้วถาง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 น.โดยได้ประสานให้หน่วยป้องกันและรักษาป่า ชร.24 เข้าตรวจสอบรายละเอียดการถือครองที่ดินต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น