วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ร่วมประชุมชี้แจงราษฎรบ้านแม่เผื่อ ม.4 ต.ดงมหาวัน ประกาศให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน

 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 58  เวลา 08.00 น นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วย นายอนุรักษ์ คงมา ,นางเบญจพรรณ ฮิโรซุ ปลัดอำเภอ, นายสมจันทร์  เผือกนอก กำนันตำบลดงมหาวัน ร่วมประชุมชี้แจงราษฎรบ้านแม่เผื่อ ม.4 ต.ดงมหาวัน ประกาศให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน แทนคนเดิมที่ลาออก
 รับสมัครวันที่ 7-9  ต.ค 58 
 เลือกตั้งวันที่ 27 ต.ค 58 และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ ยุติธรรม ห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงห้ามสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สิน เงินทอง เพื่อจูงใจให้ไปใช้สิทธิ์เลือกหรือไม่เลือกผู้ใด 
ตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค เป็นต้นไปจนถึงวันเลือก มีราษฎรสนใจเข้าร่วมประชุมกันอย่างคับคั่งไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น