วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ทำบุญอ่างเก็บห้วยดีหมีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาส พระชนมายุครบ 88 พรรษา

นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งพร้อมด้วยนายกระจ่าง มณีชัย นายช่างสนามชลประทานเชียงราย/นายสมควร นัยจิ๊บ นายก อบต.ป่าซาง/นายพันคำ   ปลวกพรมมา ผญบ.ม.10 บ้านประชาร่วมใจ ต.ป่าซางร่วมทำบุญอ่างเก็บห้วยดีหมีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาส พระชนมายุครบ 88 พรรษาในวันที่ 5ธันวาคม 2558  เมื่อวันที่31ตุลาคม2558 เวลา07.00น
   อนึ่งโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยดีหมีเป็นโครงการพระราชดำริที่พระราชทานให้แก่ประชาชนชาวบ้านประชาร่วมใจและอีกหลายหมู่บ้านในตำบลป่าซางได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร อันจะทำให้ประชาชนอยู่ดี กินดีอย่างยั่งยืนต่อกไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น